Begär information

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att få veta mer om eller hjälp med något som listas nedan, kontakta mig via email till

bjornenqvist03@gmail.com eller tala in ett meddelande på min telefonsvarare på 08 - 658 64 64. Ange siffra enligt listan eller beskriv din problematik med dina egna ord.


1. Om hypnos/KBT, förväntningar mm.

Vad är hypnos? Om B.E, egen forskning. Utbildning mm. Möjligheter, risker; inspelning av ljudfiler. Som komplement till olika terapiformer. Medicinsk hypnos, underhållningshypnos.


2. Oro, ångest, grubbel, social fobi.

”Tänk om” är i sig en kreativ förmåga, ofta inriktad på en fiktiv hotbild. Här och nu-metoder kan ge en välkommen självreglering som gynnar sömn, lugn, magproblem mm.


3. Sömnproblem, käkledsbesvär.

Sömnproblem, tand-pressning, tand-gnissling, sömngång, somnambult beteende (t.ex. ofrivillig tumsugning hos äldre)


4. Smärta

Hypnos är förstahandsvalet vid smärta enl. Am. Psych. Assoc. Effekten av hypnos är väl utforskad.


5. PTSD, dissociation.

Traumatiska händelser ”bränns in” och ger lätt en vaksamhet som sällan är befogad i nutid; kroppen lever i dåtid. Hypnos och KBT kompletterar varandra. Ofta krävs en längre terapi.


6. Icke-verbala metoder.

Biofield therapy, mesmerism, jordning (earthing) Orientering om detta som är utforskat under bl.a. under begreppet Biofield therapy. Icke-verbalt gensvar från kroppen via fingersvar är också ett sätt att tala direkt med kroppen när denna lever i ”dåtid”. Kroppen kan inbjudas till samarbete på ett respektfullt sätt, vilket kan göra det lättare att uppleva nuet tryggt.


7. IBS, orolig mage.

Hypnos är väl utforskat vid IBS, vid oförklarad bröstsmärta


8. Huvudvärk och migrän.

Ofta bidrar stress, traumatiska händelser, och allt från kost till motion kan lindra. KBT, ljudfiler, hypnos kan ofta bidra till bot.


9. Inför kirurgi.

Oro inför kirurgi medför att kroppens stress ökar, vilket minskar kroppens egen förmåga att läka. Mindre smärta, kortare vårdtid, bättre läkning brukar vara effekten av att lyssna till inspelade ”hypnosfiler” före operationer.


10. Inför att föda.

Jag har god erfarenhet att tala in ljudfiler inför förlossning. Hypnos lugnar och underlättar, amningen kommer igång snabbare. Kroppens inneboende kunskap blir lättare tillgänglig.