Om mig

Om Björn Enqvist och vad KBT och hypnos (självreglering) innebär

Jag är leg. tandläkare, medicine doktor, leg. psykoterapeut och auktoriserad KBT-terapeut. Vid Svenska Institutet f. Kognitiv Psykoterapi blev jag leg. psykoterapeut och har numera arbetar psykoterapeut privat vid en mottagning nära Hornstull, och jag har lämnat Åsö Psykoterapi. En treårig utbildning i klinisk hypnos väckte nyfikenhet inför oprövade möjligheter. (Dissert. KI -96), Presurgical hypnosis and suggestions in anaestesia.


Vid Eastmaninstitutet var jag som specialist i tandreglering/käkortopedi ansvarig för vården av patienter med avvikande ansikten och käkar, i samarbete med plastik och käkkirurger. Många patienter var oroliga och ångestfyllda inför kirurgi. Dessa patienter, barn och vuxna, som tog del av anpassade hypnos-inspelningar veckan före olika operationer under narkos kunde signifikant minska smärta, ångest, blödning, svullnad, konsumtion av smärtstillande och ångestdämpande mediciner.


En annan grupp (bröstkirurgi) kunde också minska smärta, ångest, illamående och kräkningar. Jag tror att effekterna delvis beror på att hypnos och stressreduktion före kirurgi normaliserar kroppen, vars egna resurser trycks ner av stress. Därutöver kan hypnos många gånger påverka vad vi normalt anser vara omöjligt, mycket tack vare möjligheten att gå förbi tänkandet och tala ”kroppens språk”.


Min inriktning är KBT, kompletterat med icke-verbala metoder. Jag handleder och är kursgivare i klinisk hypnos och imaginativa metoder. Alla terapiformer kompletteras av hypnosmetoder eller ”imagery,” oavsett vilken bokstavskombination terapimetoden har. En användbar terapiform är "ego- state therapy" med olika jag-tillstånd. Att kontakta inre delar underlättas av hypnos, och kan liknas vid att skapa samarbete i den inre familjen. Denna kan vara sammansatt av delar som är försummade, ibland bortträngda, ofta i konflikt med varandra. Hypnos öppnar dörrar, gör delarna tillgängliga.


I terapeutiska och medicinska sammanhang skall hypnos användas för att ge kontroll och delaktighet till patienten, således självreglering, ett bättre uttryck. Det är motsatsen till den kontrollförlust som hypnos ofta förknippas med. Kännetecknande för hypnos är att vara fokuserad, absorberad, tillsammans med ökad förmåga att kontakta kroppen och dess minnen. Hypnos i kombination med KBT kan lindra, läka och påverka bl.a. PTSD, smärta, sömnproblem, stress, huvudvärk och IBS. De stora effekter av placebo som forskning visar, berättar även om hypnosens möjligheter som är en konst att förmedla. Hjärnans förmåga att använda metaforer, bilder och berättelser är alltför sällan använd. Väl värd att lära sig, och skild från den gängse onyanserade uppfattningen om hypnos.


Vi har lätt att skapa scenarier om vad som kan hända, "tänk om..." Genom katastrofbilder, traumatiska minnen eller genom att tala nedsättande till oss själva så kan man säga: Vi använder redan hypnos, men ofta på sätt som skapar rädsla och ångest. Men själva metoden ”fungerar bra”!


Hypnos är inte en egen metod utan ett komplement till vedertagen psykologisk och medicinsk behandling. Studier visar att hypnos i kombination med KBT förkortar och underlättar terapi. Naturligtvis är grundläggande kunskap om bl. a. diagnostik och behandlingsplanering självklar.


Jag spelar regelmässigt in individuella cd-skivor eller ljudfiler som en genväg i terapiarbetet. Hypnos tillsammans med det språk som kroppen/sinnet förstår (högerhjärnespråk, d.v.s. bilder, metaforer, berättelser) ökar förmågan att lindra själslig och kroppslig smärta.


Hypnoskunskap.

Hypnos är svårt att definiera eftersom det är ett samlingsnamn för många olika tillstånd, fenomen och tekniker. Att lära sig att hypnotisera är relativt lätt. Men att utnyttja det som hypnos kan användas till kräver varsamhet, utbildning och omdöme, annars finns oönskade effekter.


Hypnos och KBT.

Tänkande och förnuft behöver kompletteras med ”mage och hjärta”, vi förändras av känslor och belöningssystem. Hypnosspråket gör abstrakta begrepp från KBT lättare att förstå för vår upplevande högra hjärnhalva. Det finns också många udda användningsområden där hypnos kan vara en utväg, en möjlighet, där tidigare studier och forskning ofta har glömts bort.


Björn Enqvist
Leg. tandl. Med. dr. Leg. psykoterapeut.   Tel 08 658 64 64